Proiectul și Consultanță de investiții

Proiectul și Consultanță de investiții

 

Consultanță pentru proiecte în domeniul energiilor regenerabile și a mediului

Piața pentru energiile regenerabile, dar totodată și pentru proiectele relevante pentru mediu care rezultă din managementul deșeurilor și gospodărirea apelor s-a dezvoltat într-o ramură a economiei care a devenit tot mai importantă fiind și în continuă creștere. Pe aproape toate piețele internaționale și europene condițiile cadru s-au îmbunătățit în mod semnificativ.

Această evoluție oferă tuturor investitorilor, producătorilor și dezvoltatorilor de proiecte și operatorilor noi oportunități. În același timp, cu toate acestea, cresc cerințele în ceea ce privește o prezentare profesională a proiectului tehnic și economic, în special în ceea ce privește finanțarea proiectelor.

În acest sens, proiectele mari necesită soluții internaționale de finanțare.

 

Dimensiunea proiectelor devine o provocare financiară

Proiectele din domeniul energiilor regenerabile se extind progresiv, în cazul cărora soluțiile financiare convenționale își ating limitele. Ceea ce este necesar este aplicarea la nivel internațional a structurilor cunoscute și a proiectelor din domeniul inovativ din finanțarea structurilor majore. “Project Finance” reprezintă un instrument financiar adecvat și acceptat la nivel internațional. Finanțarea proiectului definește proiectul ca unitate economică independentă (“Companie proiect”), care este finanțată exclusiv pe baza fluxurilor de numerar generate în viitor, fără sau numai cu răspunderea limitată a investitorilor de capital pentru rambursarea creditului. Pentru a îndeplini cerințele unei finanțări de proiecte accesibile, se va face dovada structurilor financiare robuste și a factorilor de risc într-un proces complex, în plus față de fezabilitatea tehnică și economică.

La structurarea și pregătirea de finanțări de proiecte sunt implicați numeroși specialiști externi. În domeniul energiei regenerabile și a mediului înconjurător, această complexitate aduce noi provocări, care sunt structurate si aranjate ordonat și trebuie coordonate și monitorizate.

 

Experiența îndelungată în domeniu

CONNex activează deja de câțiva ani atât în domeniul energiilor regenerabile cât și în managementul deșeurilor și a gospodăririi apelor. CONNex este conectat cu investitorii naționali și internaționali și instituțiile financiare.

  • Cunoaștem cerințele pieței de capital.
  • Suntem liberi de orice interese financiare și generăm prin competiție pentru mandanții noștri cele mai bune condiții de finanțare.
  • Onorariile noastre pot varia între onorar fix și onorar orientat pe succes.

 

Consultanță de investiții

Cerințele modificate pentru finanțarea de capital străin necesită structuri noi de investiții și noi premise.

Investițiile au tot mai mult un caracter internațional.

Numărul mare a posibililor parteneri și a formelor de finanțare necesită o planificare complexă și o coordonare punctuală a proiectului.

Experții CONNex din domeniul consultanței investițiilor desfășoară proiecte de investiții naționale și internaționale.

 

CONNex oferă consultanță în următoarele domenii:

 

Calculul investițiilor

Rentabilitatea unei investiții se calculează folosind calculul de investiții, care asociază toate fluxurile de numerar relevante. Această considerație economică poate fi completată printr-o analiză a efectelor, în special asupra contabilității externe.

 

Concepte de finanțare

Conceptele de finanțare profesionale, de exemplu, pentru tranzacțiile de capital și de tip mezanin deschid alternative de finanțare și îmbunătățesc capacitatea de achiziție a capitalului pentru investiții. În acest caz se vor lua în considerare fondurile relevante, ținând cont și de cele provenite din suport financiar public.

Analize la fața locului

Important pentru decizia de aici sunt reglementările fiscale relevante, mediul juridic și cadrul politic național. Aici ne referim la informațiile privind controlul fiscal și juridic extern.

 

Concept de drept corporativ și redactarea contractelor

CONnex oferă consultanță companiilor la negocierea contractelor și recomandă avocați activi pe plan internațional pentru selectarea potrivită a tipului de contract.

 

Conceptul de impozitare

Atât în cazul investițiilor în străinătate cât și în cazul celor din țară, aspectele legate de impozitare oferă infinite posibilități interesante. Prin intermediul specialiștilor în taxe și impozite vom determina structura optimă a investițiilor.

 

Controlul utilizării fondurilor

Prin controlul utilizării de fonduri ne asigurăm că fondurile alocate pentru un proiect vor fi utilizate exclusiv în conformitate cu indicațiile de planificare a investițiilor.

Consultanță în finanțare

Schimbarea structurală în cazul institutelor de credit, condițiile cadru legale modificate cât și numeroasele variante de oferte de finanțare impun companiilor regândirea structurii de finanțare a acestora. Un nou design financiar activ devine din ce în ce mai important, poate chiar esențial pentru supraviețuire. Aici, obiectivul principal trebuie să fie garantat pe o opțiune bazată pe o variantă de finanțare axată pe nevoi și pe reducerea costurilor.

Finanțarea strategică a companiilor

Baza pentru elaborarea unui concept de finanțare individuală formează direcția strategică a companiei. Proporția corectă a capitalului propriu și a capitalului străin se va determina prin selectarea partenerilor necesari și adecvați, luând în considerare reducerea costurilor, aspectele fiscale, precum și pentru a detecta și construi cerințele de rating. În acest sens se va solicita un sfat independent de produsele de finanțare individuale.

CONNex va oferi consultanță mandanților săi până la finalizarea cu succes a procesului de finanțare.

Finanțarea în cadrul restructurării

În situații de criză personalul de management și investitorii au nevoie rapid de informații de încredere nu numai referitoare la starea strategică și operativă, dar și referitoare la situația financiară a companiilor. Restructurarea operațională are drept scop îmbunătățirea profitabilității și a securității pe termen scurt în ceea ce privește supraviețuirea companiei pe perioada unei crize. CONnex dezvoltă măsuri pe termen scurt de eliberare a lichidităților și de consolidare a situației lichidităților companiei. În acest sens CONnex oferă consultanță cu privire la măsurile de restructurare financiară, inclusiv în ceea ce privesc discuțiile cu investitorii și furnizorii.

Finanțare tranzacții

O tranzacție ar reprezenta un avantaj pentru dezvoltarea unei companii, dar lipsește o parte din capital? Experții bancheri și experții financiar independenți față de produs din cadrul CONNex sprijină companiile la selectarea investitorilor potriviți și dezvoltă un concept de finanțare pe baza unei planificări integrate.

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide